کتاب های انتشارات آها

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

نویسنده:محمدعلی صنعتی نجار، زهرا السادات موسوی
قیمت: 14000 تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

نویسنده : صبا کاکاپور ، مژگان عبدالهی
قیمت : 20000 تومان

بیشتر بخوانید

کاربینی

کاربینی

نویسنده : دکتر فریدون یگانه ، سیده افروز موسوی ، شیوا جلیلی سعد آباد
قیمت : 14000 تومان

بیشتر بخوانید

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

نویسنده:صبا کاکاپور
قیمت:16000 تومان

بیشتر بخوانید

مستند سازی

مستند سازی

نویسنده : دکتر مریم رحمانی ، بیتا ملکی شریف
قیمت :
12000تومان 

بیشتر بخوانید

پایگاه داده

پایگاه داده

نویسنده:مریم ملاباقر
قیمت:16000 تومان

بیشتر بخوانید

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

نویسنده : محمد مهدی متدین ، نیلوفر اکبری مقدم
قیمت : 22000 تومان

بیشتر بخوانید

روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

نویسنده: روح الله زالی، سوسن حاجی زاده شاهسوار
قیمت: ۶۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک

نویسنده : مریم ملاباقر،    کوثراسکندرپور
قیمت : 16000 تومان

بیشتر بخوانید

خلاقیت در هنر

خلاقیت در هنر

نویسنده: دکتر افضل السادات حسینی
قیمت:
7000 تومان

بیشتر بخوانید

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، ملیکا مهرکام
قیمت : 12000تومان

بیشتر بخوانید

کارآفرینی

کارآفرینی

نویسنده : مهدی سعیدی کیا
قیمت : 25000 تومان

بیشتر بخوانید

کاربینی

کاربینی


نام کتاب : کاربینی
نویسنده : دکتر فریدون یگانه ، سیده افروز موسوی ، شیوا جلیلی سعد آباد
تعداد صفحات : ۹۱ص
نوبت چاپ : اول ۱۳۹۳
قیمت :
14000 تومان

برای درک درست از کاربینی باید محیط کار واقعی را تعریف کرد؛ چرا که آزمایشگاه، کارگاه و محیط های شبیه سازی شده نمی تواند درک درستی از محیط کار واقعی را انتقال دهد. منظور از کاربینی تنها مشاهده صرف نیست بلکه فرد باید بتواند علاوه بر اینکه در محیط آموزشی هنجارهای غالب بر محیط علمی را در خود درونی می کند، با هنجارهای غالب بر محیط شغلی خود نیز ارتباط برقرار نماید. درس کاربینی تأکید

بیشتر بخوانید

روانشناسی کار

روانشناسی کار

نویسنده : سیده افروز موسوی ، دکتر شیوا جلیلی سعد آباد
قیمت : 14000 تومان

بیشتر بخوانید

گزارش نویسی

گزارش نویسی

نویسنده : راحله انوری
قیمت : 20000 تومان

بیشتر بخوانید

ویراستاری و صفحه آرایی

ویراستاری و صفحه آرایی

نویسنده : اکرم وحدانی فر
قیمت : 8۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، فاطمه حمصی ، هدی آقا کاظم شیرازی
قیمت : 20000 تومان

بیشتر بخوانید

تحلیل هزینه و منفعت

تحلیل هزینه و منفعت

نویسنده : محمد مهدی متدین
قیمت : 18000 تومان

بیشتر بخوانید

مهارت ها و قوانین کسب و کار

مهارت ها و قوانین کسب و کار

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، لیلا ترک
قیمت : 22000 تومان

بیشتر بخوانید

مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

نویسنده : مهدی عابدی ، فاطمه کنگی
قیمت : 16000 تومان

بیشتر بخوانید

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

نویسنده : ملیحه عنابستانی ، مهدی سعیدی کیا
قیمت :18000 تومان

بیشتر بخوانید

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

نویسنده : فاطمه زند
قیمت : 22000 تومان

بیشتر بخوانید

کنترل پروژه

کنترل پروژه

نویسنده : امین علی نژاد اسبوئی
قیمت : 16000 تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، فیروزه طبیب زاده
قیمت : 24000 تومان

بیشتر بخوانید

ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار

نویسنده : دکتر ایرج محمد فام

قیمت : 20000 تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

نویسنده : محمد علی صنعتی نجار ، سید رضا سیف
قیمت : 18000 تومان

بیشتر بخوانید

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، بهارک اعتمادی
قیمت :22000 تومان

بیشتر بخوانید

رسانه شناسی

رسانه شناسی

نویسنده : دکتر سعیده قشلاقی

قیمت :12000 تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

نویسنده :مریم ملاباقر ، مهدی سعیدی کیا
قیمت :18000 تومان

بیشتر بخوانید

حقوق اداری

حقوق اداری

نویسنده : میثم سام بند
قیمت : 18000 تومان

بیشتر بخوانید

روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی

نویسنده : صدیقه دانیالی
قیمت : 12000 تومان

بیشتر بخوانید

پرسپکتیو هندسه مناظر و مرایا

پرسپکتیو هندسه مناظر و مرایا

نویسنده: دکتر ناصح یوسفی

قیمت: 16000 تومان

بیشتر بخوانید

پرسپکتیو هندسه مناظر و مرایا

نویسنده: دکتر ناصح یوسفی

قیمت: 16000 تومان

بیشتر بخوانید

آئین دادرسی کیفری 1

آئین دادرسی کیفری 1

نویسنده : بهنام باقری

قیمت : 8000 تومان

بیشتر بخوانید