کتاب های انتشارات آها

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

نویسنده:محمدعلی صنعتی نجار، زهرا السادات موسوی
قیمت: 14000 تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

نویسنده : صبا کاکاپور ، مژگان عبدالهی
قیمت : 20000 تومان

بیشتر بخوانید

کاربینی

کاربینی

نویسنده : دکتر فریدون یگانه ، سیده افروز موسوی ، شیوا جلیلی سعد آباد
قیمت : 14000 تومان

بیشتر بخوانید

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

نویسنده:صبا کاکاپور
قیمت:16000 تومان

بیشتر بخوانید

مستند سازی

مستند سازی

نویسنده : دکتر مریم رحمانی ، بیتا ملکی شریف
قیمت :
12000تومان 

بیشتر بخوانید

پایگاه داده

پایگاه داده

نویسنده:مریم ملاباقر
قیمت:16000 تومان

بیشتر بخوانید

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

نویسنده : محمد مهدی متدین ، نیلوفر اکبری مقدم
قیمت : 22000 تومان

بیشتر بخوانید

روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

نویسنده: روح الله زالی، سوسن حاجی زاده شاهسوار
قیمت: 12000 تومان

بیشتر بخوانید

خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک

نویسنده : مریم ملاباقر،    کوثراسکندرپور
قیمت : 16000 تومان

بیشتر بخوانید

خلاقیت در هنر

خلاقیت در هنر

نویسنده: دکتر افضل السادات حسینی
قیمت: 12000 
تومان

بیشتر بخوانید

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، ملیکا مهرکام
قیمت : 12000تومان

بیشتر بخوانید

کارآفرینی

کارآفرینی

نویسنده : مهدی سعیدی کیا
قیمت : 25000 تومان

بیشتر بخوانید

روانشناسی کار

روانشناسی کار

نویسنده : سیده افروز موسوی ، دکتر شیوا جلیلی سعد آباد
قیمت : 20000 تومان

بیشتر بخوانید

گزارش نویسی

گزارش نویسی

نویسنده : راحله انوری
قیمت : 20000 تومان

بیشتر بخوانید

ویراستاری و صفحه آرایی

ویراستاری و صفحه آرایی

نویسنده : اکرم وحدانی فر
قیمت : 8۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، فاطمه حمصی ، هدی آقا کاظم شیرازی
قیمت : 20000 تومان

بیشتر بخوانید

تحلیل هزینه و منفعت

تحلیل هزینه و منفعت

نویسنده : محمد مهدی متدین
قیمت : 18000 تومان

بیشتر بخوانید

مهارت ها و قوانین کسب و کار

مهارت ها و قوانین کسب و کار

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، لیلا ترک
قیمت : 22000 تومان

بیشتر بخوانید

مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

نویسنده : مهدی عابدی ، فاطمه کنگی
قیمت : 16000 تومان

بیشتر بخوانید

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

نویسنده : ملیحه عنابستانی ، مهدی سعیدی کیا
قیمت :18000 تومان

بیشتر بخوانید

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

نویسنده : فاطمه زند
قیمت : 22000 تومان

بیشتر بخوانید

کنترل پروژه

کنترل پروژه

نویسنده : امین علی نژاد اسبوئی
قیمت : 16000 تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، فیروزه طبیب زاده
قیمت : 24000 تومان

بیشتر بخوانید

ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار

نویسنده : دکتر ایرج محمد فام

قیمت : 20000 تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

نویسنده : محمد علی صنعتی نجار ، سید رضا سیف
قیمت : 18000 تومان

بیشتر بخوانید

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، بهارک اعتمادی
قیمت :22000 تومان

بیشتر بخوانید

رسانه شناسی

رسانه شناسی

نویسنده : دکتر سعیده قشلاقی

قیمت :12000 تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

نویسنده :مریم ملاباقر ، مهدی سعیدی کیا
قیمت :18000 تومان

بیشتر بخوانید

حقوق اداری

حقوق اداری

نویسنده : میثم سام بند
قیمت : 18000 تومان

بیشتر بخوانید

روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی

نویسنده : صدیقه دانیالی
قیمت : 12000 تومان

بیشتر بخوانید

پرسپکتیو هندسه مناظر و مرایا

پرسپکتیو هندسه مناظر و مرایا

نویسنده: دکتر ناصح یوسفی

قیمت: 25000 تومان

بیشتر بخوانید

آئین دادرسی کیفری 1

آئین دادرسی کیفری 1

نویسنده : بهنام باقری

قیمت : 8000 تومان

بیشتر بخوانید

اصول سرپرستی (2)

اصول سرپرستی (2)

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، بهارک اعتمادی
قیمت :9000 تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

نویسنده : اکرم وحدانی فر
قیمت : 18000 تومان

بیشتر بخوانید