نویسنده:محمدعلی صنعتی نجار، زهرا السادات موسوی
قیمت: 14000 تومان

انتشارات :  آها

تعدادصفحات: ۱۱۲نوبت چاپ: سوم 1396
شابک :  3_5_94432_600_978

خرید کتاب

دلیل اصلی ایجاد همه سازمان ها تشکیل گروه ها و انگیزه رسیدن به هدف خاصی است. یک سازمان هنری، محیطی فرهنگی و انگیزه بخش را می طلبد و با یک سازمان نظامی یا تولیدی و کار خانه ای تفاوت دارد زیرا اهداف آنها نیز با هم متفاوت است.

دریک سازمان هنری، تولید هنر فاخر ، غیر تقلیدی و نادر از اهداف اصلی است؛ در حالی که در یک سازمان تولیدی، صنعتی یا کشاورزی رسیدن به یک استاندارد تکراری و مورد قبول که از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد، می تواند هدف خوبی محسوب شود.”مدیریت هنری” علمی است که دانش مدیریت را به فنون هنری می آراید و هنر را با علوم اجتماعی، ارتباطات، سیاست، فرهنگ، اقتصاد و دیگر دانش ها مرتبط می سازد و کاربرد فلسفی و زیبایی شناسانه آن را از حیطه نظری، احساس و ادراک فردی به حیطه عملی و اداره امور جامعه و تولیدات فرهنگی – هنری سوق می دهد. مدیریت هنری آمیزه ای از علم مدیریت و فنون هنری است.

در این کتاب در نظر داریم راجع به شیوه مدیریت بر سازمان های هنری مطالبی ارائه نماییم؛ در این مسیر پس از پرداختن به مفهوم هنر و ضرورت وجود تشکیلات هنری، روانشناسی و جامعه شناسی هنر در پیشگفتار، در فصل اول با عنوان مدیریت، وظایف و خصوصیات مدیر هنری، به مفاهیم، مدیریت هنری، تاریخچه مدیریت هنری، الگوها و رویکردهای فرهنگی مدیران هنری می پردازیم. در فصل دوم که با عنوان ساختاربندی مراکز هنری مشخص شده است به تعریف سازمان، انواع سازمان، سازماندهی، تشکیلات و ترسیم چارت و… می پردازیم.در فصل سوم نیز زیر عنوان هنر، اقتصاد و جامعه، به تاریخچه، سیاستگذاری های کلی در بخش هنر، کارآفرینی و توسعه اقتصادی هنر اشاره می شود.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید