نویسنده : مهدی عابدی ، فاطمه کنگی
قیمت : 7500تومان

انتشارات :  آها

تعداد صفحات : ۱۰۹
نوبت چاپ : دوم 1395

شابک :  0_08_7535_600_978

 

خرید کتاب

توجه به کیفیت و بررسی مشخصه های آن در ویژگی های محصول و یا خدمات و انطباق آن ها با آن چه که مطلوب و از پیش تعیین شده است، از دیرباز در میان انسان ها مورد اهمیت واقع بوده است .

بنابراین مفهوم عملی کیفیت از دیر با توسط انسان قابل درک بوده است. همزمان با انقلاب صنعتی، مفهوم کیفیت و روند عملیاتی شدن آن دچار دگرگونی شد و با گذشت زمان تکامل یافت و اساس علم کیفیت را پایه ریزی نمود.

در این درس در ابتدا مفاهیم ، اصول و تاریخچه کیفیت بیان می گردد ، سپس در فصل دوم اصول و ابزارهای موجود در حوزه مدیریت کیفیت یکپارچه معرفی می شوند .در فصل سوم برخی مدل های کیفیت جهت کنترل کیفیت محصولات و یا خدمات و همچنین برخی مفاهیم آماری کاربردی درعلم کنترل کیفیت ارائه می گردد. در فصل چهارم فلسفه کنترل کیفیت آماری و روش هایی که بر این مبنا ارائه شده اند بیان می شوند. در فصل پنجم اصول طراحی نمودارها کنترل برای مشخصه های متغیر فرایند ها بیان می شود و نهایت در فصل ششم به سیستم های مدیریت کیفیت اشاره شده است.
لازم به ذکر است این کتاب بر اساس سر فصل های مصوب شورای برنامه ریزی درسی علمی- کاربردی تهیه و تنظیم شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید