نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، فاطمه حمصی ، هدی آقا کاظم شیرازی
قیمت : 8500 تومان

انتشارات :  آها

تعداد صفحات : ۱۷۲
نوبت چاپ : سوم 1395

شابک :  2_3_94002_600_978

 

خرید کتاب

 

یک از جنبه های مشترک تمام اعصار و همچنین وجه تمایز آنها فرهنگ حاکم بر آن عصر است. فرهنگ به معنی تمام خلاقیت های ذهنی و مظاهر اجتماعی و فردی مانند رفتار، گفتار و کردار مردم، ساخته ها و مصنوعات ذهن و دست آدمیان است که تأثیری بسیار با اهمیت تر از آنچه به ذهن می رسد بر اعصار گوناگونی که بشریت پشت سر گذارده، داشته است.

فرهنگ ریشه تمام  تفاوت ها و تمایز هاست و همین امر دلیلی بر اهمیت مطالعه فرهنگ است. که قبل از مطالعه فرهنگ باید به علوم انسانی توجه نمود.

یکی از مصداق های بارز نشان دهنده فرهنگ، مأنوس بودن جامعه با کتاب و مطالعه است و از آنجا که حوزه فرهنگ بسیار گسترده است شما می توانید با جستجویی کوتاه خیل عظیم انواع کتاب ها، مقالات علمی و سخنرانی ها را در باب فرهنگ و حوزه های آن بیابید. در این میان کتاب پیش رو با موضوع “فرهنگ عمومی” فتح بابی برای مطالعه و پژوهش بیشتر و الفبایی از فرهنگ عمومی است.

درس حاضر براساس سرفصل‌های مصوب شورای برنامه ریزی د‌‌رسی علمی کاربرد‌‌ی د‌‌انشگاه جامع علمی کاربرد‌‌ی برای ‏د‌‌انشجویان کارد‌‌انی رشته‌های گروه فرهنگ و هنر تهیه و تد‌‌وین و «فرهنگ عمومی» را طی پنج فصل مورد‌‌ بحث و بررسی و ‏ارزیابی قرار د‌‌اد‌‌ه است. ‏
د‌‌ر فصل اول ضمن بیان تعاریف مربوط به فرهنگ د‌ر زبان فارسی و د‌‌ایره‌المعارف‌های بین‌المللی، به بررسی سطوح، الگوها، تحول، ‏تغییر و اشاعه فرهنگ پرد‌‌اخته شد‌ه است. فصل د‌‌وم به نگرش و بینش مکتب اسلام د‌‌رباره فرهنگ اختصاص د‌‌ارد‌‌.
لازم به ذکر است این کتاب بر اساس سر فصل های مصوب شورای برنامه ریزی درسی علمی- کاربردی تهیه و تنظیم شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید