لینک های ضروری

گزیده کتاب ها

پایگاه داده

پایگاه داده

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

خلاقیت در هنر

خلاقیت در هنر

کار آفرینی

کار آفرینی

روانشناسی کار

روانشناسی کار

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

رسانه شناسی

رسانه شناسی

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

اخبار و اطلاعیه ها

 • جذب سرباز معلم در دانشگاه علمی کاربردی در سال 96
 • جذب ۹ هزار مدرس تا مهر ۹۶ در دانشگاه علمی و کاربردی
 • از اساتید فعال آها تقدیر به عمل آمد
 • برگزاری آزمون های آنلاین میان ترم کشوری کتب گروه آموزشی آها در اردیبهشت ماه سال 96
 • ضرورت بازنگری سالیانه رشته های دانشگاه علمی کاربردی
 • هیأت تحریریه آها با حضو اساتید، مؤلفان و داوران راه اندازی شد
 • جذب سرباز معلم در دانشگاه علمی کاربردی در سال 96
 • جذب ۹ هزار مدرس تا مهر ۹۶ در دانشگاه علمی و کاربردی
 • از اساتید فعال آها تقدیر به عمل آمد
 • برگزاری آزمون های آنلاین میان ترم کشوری کتب گروه آموزشی آها در اردیبهشت ماه سال 96
 • ضرورت بازنگری سالیانه رشته های دانشگاه علمی کاربردی
 • هیأت تحریریه آها با حضو اساتید، مؤلفان و داوران راه اندازی شد