لینک های ضروری

گزیده کتاب ها

پایگاه داده

پایگاه داده

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

خلاقیت در هنر

خلاقیت در هنر

کار آفرینی

کار آفرینی

روانشناسی کار

روانشناسی کار

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

رسانه شناسی

رسانه شناسی

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

اخبار و اطلاعیه ها

  • هیأت تحریریه آها با حضو اساتید، مؤلفان و داوران راه اندازی شد
  • آغاز فرآیند جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربردی
  • اعلام شروط جذب مدرس در دانشگاه علمی کاربردی
  • تعیین تکلیف مراکز علمی کاربردی تا پایان امسال
  • ضرورت بازنگری سالیانه رشته های دانشگاه علمی کاربردی
  • هیأت تحریریه آها با حضو اساتید، مؤلفان و داوران راه اندازی شد
  • آغاز فرآیند جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربردی
  • اعلام شروط جذب مدرس در دانشگاه علمی کاربردی
  • تعیین تکلیف مراکز علمی کاربردی تا پایان امسال
  • ضرورت بازنگری سالیانه رشته های دانشگاه علمی کاربردی