کتاب های انتشارات آها

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

نویسنده:محمدعلی صنعتی نجار، زهرا السادات موسوی پناه
تعدادصفحات:۱۱۲
نوبت چاپ: دوم ۱۳۹۴
قیمت: ۶۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

نویسنده : صبا کاکاپور ، مژگان عبدالهی
تعداد صفحات : 118
نوبت چاپ : دوم 1395
قیمت : 7500 تومان

بیشتر بخوانید

کاربینی

کاربینی

نویسنده : دکتر فریدون یگانه ، سیده افروز موسوی ، شیوا جلیلی سعد آباد
تعداد صفحات : ۹۱
نوبت چاپ : اول ۱۳۹۳
قیمت : ۷۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

نویسنده:صبا کاکاپور
تعداد صفحات:۹۸
نوبت چاپ:دوم 1395
قیمت:7000 تومان

بیشتر بخوانید

مستند سازی

مستند سازی

نویسنده : راحله انوری ، فاطمه شهرابی فراهانی
تعداد صفحات : 111
نوبت چاپ : سوم 1395
قیمت : 7000 تومان

بیشتر بخوانید

پایگاه داده

پایگاه داده

نویسنده:مریم ملاباقر
تعداد صفحات: ۱۲۴ 
نوبت چاپ:اول ۱۳۹۴
قیمت:۷۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

نویسنده : محمد مهدی متدین ، نیلوفر اکبری مقدم
تعداد صفحات : ۱۷۶
نوبت چاپ : ششم 1396
قیمت : 11000 تومان

بیشتر بخوانید

روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

نویسنده: روح الله زالی، سوسن حاجی زاده شاهسوار
تعداد صفحات: ۷۲ 
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۴
قیمت: ۶۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک

نویسنده : مریم ملاباقر
تعداد صفحات : ۱۰۸
نوبت چاپ :دوم1395
قیمت : 7000 تومان

بیشتر بخوانید

خلاقیت در هنر

خلاقیت در هنر

نویسنده: دکتر افضل السادات حسینی
تعداد صفحات: ۸۰ 
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۴
قیمت: ۶۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، ملیکا مهرکام
تعداد صفحات : ۸۸ 
نوبت چاپ : سوم 1395
قیمت : 7000 تومان

بیشتر بخوانید

کار آفرینی

کار آفرینی

نویسنده : مهدی سعیدی کیا
تعداد صفحات : 229
 نوبت چاپ : ششم 1395 (ویراست قبلی با چاپ بیست و پنجم)
قیمت : 10000 تومان

بیشتر بخوانید

روانشناسی کار

روانشناسی کار

نویسنده : سیده افروز موسوی ، دکتر شیوا جلیلی سعد آباد
تعداد صفحات : ۱۲۸
 نوبت چاپ : چهارم 1395
قیمت : 8000 تومان

بیشتر بخوانید

گزارش نویسی

گزارش نویسی

نویسنده : راحله انوری
تعداد صفحات : ۱۵۶
نوبت چاپ : سوم 1395
قیمت : 9000 تومان

بیشتر بخوانید

ویراستاری و صفحه آرایی

ویراستاری و صفحه آرایی

نویسنده : خانم اکرم وحدانی فر
تعداد صفحات : ۱۰۶
نوبت چاپ : اول
قیمت : ۷۰۰۰تومان

بیشتر بخوانید

فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، فاطمه حمصی ، هدی آقا کاظم شیرازی
تعداد صفحات : ۱۷۲
نوبت چاپ : سوم 1395
قیمت : 8500 تومان

بیشتر بخوانید

تحلیل هزینه و منفعت

تحلیل هزینه و منفعت

نویسنده : محمد مهدی متدین
تعداد صفحات : ۱۶۰
نوبت چاپ : دوم 1395
قیمت : 9000 تومان

بیشتر بخوانید

مهارت ها و قوانین کسب و کار

مهارت ها و قوانین کسب و کار

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، لیلا ترک
تعداد صفحات : ۱۹۰
نوبت چاپ : ششم 1395
قیمت : 10000 تومان

بیشتر بخوانید

مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

نویسنده : مهدی عابدی ، فاطمه کنگی
تعداد صفحات : ۱۰۹
نوبت چاپ : دوم 1395
قیمت : 7500تومان

بیشتر بخوانید

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

نویسنده : ملیحه عنابستانی ، مهدی سعیدی کیا
تعداد صفحات : ۱۷۳
نوبت چاپ : چهارم 1395
قیمت : 9000 تومان

بیشتر بخوانید

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

نویسنده : فاطمه زند
تعداد صفحات : ۱۷۶
نوبت چاپ : چهارم 1395
قیمت : ۸۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

کنترل پروژه

کنترل پروژه

نویسنده : امین علی نژاد اسبوئی
تعداد صفحات : ۱۵۲
نوبت چاپ : دوم 1394
قیمت : ۷۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، فیروزه طبیب زاده
تعداد صفحات : ۱۶۰
نوبت چاپ : پنجم 1395
قیمت : 9۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار

نویسنده : دکتر ایرج محمد فام
تعداد صفحات : ۱۶۸
نوبت چاپ : دوم 1394
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

نویسنده : محمد علی صنعتی نجار ، سید رضا سیف
تعداد صفحات : ۱۳۹
نوبت چاپ : سوم 1395
قیمت : 8500 تومان

بیشتر بخوانید

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، بهارک اعتمادی
تعداد صفحات : ۱۴۴
نوبت چاپ : پنجم 1395
قیمت : 8000 تومان

بیشتر بخوانید

رسانه شناسی

رسانه شناسی

نویسنده : دکتر سعیده قشلاقی
تعداد صفحات : 86
نوبت چاپ : اول 1396

قیمت :7000 تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

نویسنده :مریم ملاباقر ، مهدی سعیدی کیا
تعداد صفحات : 154
نوبت چاپ : اول 1396

قیمت :10000 تومان

بیشتر بخوانید

حقوق اداری

حقوق اداری

نویسنده : میثم سام بند
تعداد صفحات : 128
نوبت چاپ : اول 1396
قیمت : 9000تومان

بیشتر بخوانید

روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی

نویسنده : صدیقه دانیالی
تعداد صفحات : 96
نوبت چاپ : اول 1396
قیمت : 7000تومان

بیشتر بخوانید