کتاب های انتشارات آها

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

نام کتاب:مدیریت مراکز و سازمان های هنری
نویسنده:محمدعلی صنعتی نجار، زهرا السادات موسوی پناه
تعدادصفحات:۱۱۲
نوبت چاپ: دوم ۱۳۹۴
قیمت: ۶۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی


نام کتاب : مدیریت منابع انسانی
نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، مژگان عبدالهی
تعداد صفحات : ۱۶۰ص
نوبت چاپ : اول
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

کاربینی

کاربینی

نام کتاب : کاربینی
نویسنده : دکتر فریدون یگانه ، سیده افروز موسوی ، شیوا جلیلی سعد آباد
تعداد صفحات : ۹۱ص
نوبت چاپ : اول ۱۳۹۳
قیمت : ۷۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

نام کتاب:مبانی سازمان و مدیریت
نویسنده:صبا کاکاپور
تعداد صفحات:۹۸
نوبت چاپ:اول ۱۳۹۴
قیمت:7000 تومان

بیشتر بخوانید

مستند سازی

مستند سازی

نام کتاب : مستند سازی
نویسنده : راحله انوری ، فاطمه شهرابی فراهانی
تعداد صفحات : ۱۱۱ص
نوبت چاپ : اول ۱۳۹۳
قیمت : 7000 تومان

بیشتر بخوانید

پایگاه داده

پایگاه داده

نام کتاب: پایگاه داده 
نویسنده:مریم ملاباقر
تعداد صفحات: ۱۲۴ 
نوبت چاپ:اول ۱۳۹۴
قیمت:۷۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

مسأله یابی و تصمیم گیری

مسأله یابی و تصمیم گیری

نام کتاب : مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری
نویسنده : محمد مهدی متدین ، نیلوفر اکبری مقدم
تعداد صفحات : ۱۷۶ص
نوبت چاپ : دوم ۱۳۹۳
قیمت : 10000 تومان

بیشتر بخوانید

روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

نام کتاب: روانشناسی عمومی
نویسنده: روح الله زالی، سوسن حاجی زاده شاهسوار
تعداد صفحات: ۷۲ ص
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۴
قیمت: ۶۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک

نام کتاب : خدمات الکترونیک
نویسنده : مریم ملاباقر
تعداد صفحات : ۱۰۸ص
نوبت چاپ :دوم1395
قیمت : 7000 تومان

بیشتر بخوانید

خلاقیت در هنر

خلاقیت در هنر

نام کتاب: خلاقیت در هنر
نویسنده: دکتر افضل السادات حسینی
تعداد صفحات: ۸۰ ص
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۴
قیمت: ۶۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام کتاب :کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، ملیکا مهرکام
تعداد صفحات : ۸۸ ص
نوبت چاپ : اول ۱۳۹۳
قیمت : 7000 تومان

بیشتر بخوانید

کار آفرینی

کار آفرینی

نام کتاب : کارآفرینی
نویسنده : مهدی سعیدی کیا
تعداد صفحات : ۲۲۹ص
نوبت چاپ : دوم
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

روانشناسی کار

روانشناسی کار

نام کتاب : روانشناسی کار
نویسنده : سیده افروز موسوی ، دکتر شیوا جلیلی سعد آباد
تعداد صفحات : ۱۲۸ص
نوبت چاپ : چهارم
قیمت : 8000 تومان

بیشتر بخوانید

گزارش نویسی

گزارش نویسی

نام کتاب : گزارش نویسی
نویسنده : راحله انوری
تعداد صفحات : ۱۵۶ص
نوبت چاپ : دوم ۱۳۹۳
قیمت : 9000 تومان

بیشتر بخوانید

ویراستاری و صفحه آرایی

ویراستاری و صفحه آرایی

نام کتاب : ویراستاری و صفحه آرایی
نویسنده : خانم اکرم وحدانی فر
تعداد صفحات : ۱۰۶ صفحه
نوبت چاپ : اول
قیمت : ۷۰۰۰تومان

بیشتر بخوانید

فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی

نام کتاب : فرهنگ عمومی
نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، فاطمه حمصی ، هدی آقا کاظم شیرازی
تعداد صفحات : ۱۷۲ص
نوبت چاپ : اول
قیمت : 8500 تومان

بیشتر بخوانید

تحلیل هزینه و منفعت

تحلیل هزینه و منفعت

نام کتاب : تحلیل هزینه و منفعت
نویسنده : محمد مهدی متدین
تعداد صفحات : ۱۶۰ صفحه
نوبت چاپ : اول ۱۳۹۳
قیمت : 9000 تومان

بیشتر بخوانید

مهارت ها و قوانین کسب و کار

مهارت ها و قوانین کسب و کار

نام کتاب : مهارت ها و قوانین کسب و کار
نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، لیلا ترک
تعداد صفحات : ۱۹۰ص
نوبت چاپ : دوم ۱۳۹۳
قیمت : 10000 تومان

بیشتر بخوانید

مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

نام کتاب : مبانی کنترل کیفیت و بهره وری
نویسنده : مهدی عابدی ، امین علی نژاد
تعداد صفحات : ۱۰۹ص
نوبت چاپ : اول ۱۳۹۳
قیمت : 7500تومان

بیشتر بخوانید

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

نام کتاب : اخلاق حرفه ای
نویسنده : ملیحه عنابستانی ، مهدی سعیدی کیا
تعداد صفحات : ۱۷۳ص
نوبت چاپ : دوم ۱۳۹۳
قیمت : 9000 تومان

بیشتر بخوانید

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

نام کتاب : اصول وفنون مذاکره
نویسنده : فاطمه زند
تعداد صفحات : ۱۷۶ص
نوبت چاپ : اول
قیمت : ۸۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

کنترل پروژه

کنترل پروژه

نام کتاب : کنترل پروژه
نویسنده : امین علی نژاد اسبوئی
تعداد صفحات : ۱۵۲ص
نوبت چاپ : اول ۱۳۹۳
قیمت : ۷۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری

نام کتاب : مدیریت کسب و کار و بهره وری
نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، فیروزه طبیب زاده
تعداد صفحات : ۱۶۰ص
نوبت چاپ : دوم ۱۳۹۳
قیمت : 9۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار

نام کتاب : ایمنی و بهداشت محیط کار
نویسنده : دکتر ایرج محمد فام
تعداد صفحات : ۱۶۸ص
نوبت چاپ : اول
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

نام کتاب : مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی
نویسنده : محمد علی صنعتی نجار ، سید رضا سیف
تعداد صفحات : ۱۳۹ص
نوبت چاپ : اول ۱۳۹۳
قیمت : 8500 تومان

بیشتر بخوانید

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

نام کتاب : اصول سرپرستی
نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، بهارک اعتمادی
تعداد صفحات : ۱۴۴ص
نوبت چاپ : دوم ۱۳۹۳
قیمت : 8000 تومان

بیشتر بخوانید