نویسنده : راحله انوری ، فاطمه شهرابی فراهانی
قیمت : 7000 تومان

انتشارات :  آها

تعداد صفحات : 111

نوبت چاپ : سوم 1395
شابک :  6_4_94432_600_978

دنیای امروز دنیای دانش و اطلاعات است. دانشی که ثمره ثبت مستندات و وقوع رویدادهای گوناگون است. مستندسازی مهم ترین شیوه و با اهمیت ترین روش ثبت و انتقال دانش است که از مقطعی به مقطع دیگر در زمان و مکان ، انتقال می یابد.

در مستند سازی، حقایق و رویدادها و دستاوردهای مهم با ذکر “سند” اعتبار پیدا می کند. در حقیقت مستندسازی با توجه به نکات و جزییات کار و آزمایش و مشاهدات و بدون دخالت در تحلیل و تفسیر مشخصی بیان می

شود که می توان آن را به عنوان یکی از مهم ترین نیازها در تمامی مشاغل و حرفه ها دانست.

در این درس تلاش شده است با توجه به اهمیت و نیاز مستندسازی ، ضمن آشنایی بیشتر با مفاهیم، کاربردها و مزایای مستندسازی، در خصوص نحوه تدوین و تنظیم آن مباحثی عنوان گردد.
در فصل نخست درس علاوه بر تعریف مفهوم مستندسازی ، ساز و کارهای مناسب برای ثبت و نگهداری و تهیه خروجی مناسب از داده های مستند بیان شده است. در فصل دوم موضوع مدیریت دانش ، یادگیری ، حافظه سازمانی و ابزارها و مکانیسم های مدیریت دانش مطرح شده است و در فصل سوم ابزارهای مستند سازی مورد بررسی قرارگرفته اند و در فصل بعد نیز به اصول و مراحل گزارش نویسی شامل انواع گزارش نویسی ، اصول نگارش گزارش نویسی ، سبک های گزارش نویسی پرداخته شده است. در آخر نیز اصول بایگانی و سیستم های بایگانی بیان شده است.
لازم به ذکر است این کتاب بر اساس سر فصل های مصوب شورای برنامه ریزی درسی علمی- کاربردی تهیه و تنظیم شده است.

خرید کتاب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید