نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، بهارک اعتمادی
قیمت :9000 تومان

انتشارات :  آها

تعداد صفحات : ۱۴۴
نوبت چاپ : ششم 1396

شابک :  8_0_94432_600_978

حوزه سرپرستی یکی از چالش برانگیزترین حوزه های مدیریت به شمار می آید. چرا که سرپرست از یک طرف باید همنوا با مدیریت عالی سازمان به دنبال آرمان ها و اهداف ایده آل باشد، از سوی دیگر خود را با واقعیت ها و مشکلاتی که گریبان گیر اجرا هستند؛ وفق دهد.

سرپرستان در انجام وظایف خود فرایندی را دنبال می کنند که شامل اجزایی همچون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم گیری است. مجموعه این فعالیت هاست که سرپرستی را شکل می دهد و هماهنگی و نیل به هدف ها را میسر می سازد.

فصل اول درس در خصوص مفهوم سرپرست و سرپرستی اختصاص دارد که تلاش شده است با بهره‌گیری از مفاهیم مدیریتی، ذهن مخاطب را نسبت به این موضوع آشنا ساخته و همچنین ویژگی‌های یک سرپرست موفق و سبک‌های مختلفی که یک فرد می‌تواند برای سرپرستی انتخاب کند را بیان نماید. همچنین در فصل دوم به موضوع مسئولیت و اختیار، نقش سرپرست در حوزه سازماندهی و سپردن کار به دیگران یعنی تفویض اختیار پرداخته شده است. در فصول بعدی درس نیز به موضوعاتی از جمله هدایت، تعریف کنترل، فرآیند و انواع کنترل و به ویژه به مسائل کنترل کیفیت و ابزارهای آن و موضوع انگیزش کارکنان، و موضوع  ارتباط مؤثر پرداخته شده که سعی شده است، مسائلی که یک سرپرست در ارتباط با کارکنان و کارگران از یک سو و مدیران از سوی دیگر مواجه است را به رشته تحریر درآورد. در فصل پایانی درس نیز با ارائه موضوع بهبود و شرایط محیط کار، ایمنی و بهداشت محیط کار مطرح شده است.لازم به ذکر است این کتاب براساس سر فصل های مصوب شورای برنامه ریزی درسی علمی- کاربردی تهیه و تنظیم شده است.

خرید کتاب

دیدگاه‌ها  

+1 #1 تست 1395-05-28 12:54
test test
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید