گروه آموزشی آها  به منظور سنجش و افزایش کیفیت دروس مهارتهای مشترک اقدام به برگزاری آزمون سراسری به صورت online و کتاب باز در هر ترم  در سراسر کشور نمود. این آزمون با همکاری جمعی از مدرسین علمی کاربردی برگزار شد سوالات این آزمون توسط اساتید در بانک سوالات قرار گرفت و سوالات به صورت تصادفی در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

این آزمونها  رایگان بوده و هیچ هزینه ای بابت آن دریافت نمی شود و تنها شرط شرکت در آزمون عضویت استاد در سامانه مدرسان سایت آها و برای دانشجویان نیز به همراه داشتن هولوگرام کتاب گروه آموزشی آها میباشد.

اساتید میتوانند در صورت صلاحدید با رعایت کلیه قوانین و مقررات دانشگاه همین آزمون را برای نمره میان ترم خود محاسبه نمایند.

جهت ارائه سؤالات با رمز عبور و کد کاربری خود وارد شده و پس از ورود به آموزش مجازی وارد درس «آزمون میان ترم جاری» شده و سؤالات مرتبط به آن درس را در قسمت همان درس در سه فایل جداگانه ارسال نمایید.

زمان برگزاری آزمون :

azmoon_sarasari

آزمون سراسری گروه آموزشی آها : هفته دوم اردیبهشت ماه 1396

  ردیف

               نام درس

   تاریخ آزمون

                صفحات

1

اصول سرپرستی

1396/02/09

تا آخر صفحه 93 (تا آخر فصل 3)

2

مستند سازی

1396/02/09

تا آخر صفحه 74 (تا آخر فصل 3)

3

اخلاق حرفه ای

1396/02/10

تا آخر صفحه 105 (تا آخر فصل 3)

4

مبانی سازمان و مدیریت

1396/02/10

تا آخر کتاب

5

اصول و فنون مذاکره

1396/02/11

تا آخر صفحه 106(تا آخر فصل 4)

فصول: ( 1-مفاهیم، تعاریف و کلیات 2- اصول مذاکره 3-مراحل مذاکره 4- تکنیک های مذاکره)

6

کارآفرینی

1396/02/12

تا آخر صفحه 112 (تا آخر فصل 2)

7

ایمنی و بهداشت

1396/02/12

تا آخر صفحه 109 (تا آخر فصل 6)

8

روانشناسی کار

1396/02/13

تا آخر صفحه 84 (تا آخر فصل 6)

9

مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی

1396/02/13

تا آخر صفحه 97 (تا آخر فصل 3)

10

کنترل پروژه

1396/02/14

تا آخر صفحه 112 (تا آخر فصل 6)

11

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

1396/02/14

تا آخر صفحه 70 (تا آخر فصل 2)

12

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

1396/02/16

تا آخر صفحه 110 ( تا آخر فصل 3)

13

خدمات الکترونیک

1396/02/16

تا آخر صفحه 72 (تا آخر فصل 5)

14

گزارش نویسی

1396/02/17

تا آخر صفحه 100 (تا آخر فصل 4)

15

مهارتها و قوانین  کسب و کار

1396/02/17

تا آخر صفحه 122 (تا آخر فصل 4)

16

مدیریت کسب و کار و بهره وری

1396/02/17

تا آخر صفحه 91 (تا آخر فصل 3)

17 تحلیل هزینه و منفعت

1396/02/17

تا آخر صفحه 111 ( تا آخر فصل 3)

18

خلاقیت در هنر

1396/02/18

تا آخر صفحه 48 (تا آخر فصل 1)

19

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

1396/02/18

تا آخر صفحه 58 (تا آخر فصل 4)

20

فرهنگ عمومی

1396/02/18

تا آخر صفحه 107 (تا آخر فصل 2)

21

پایگاه داده

1396/02/18

تا آخر صفحه 76 ( تا آخر فصل 5)

 

22

مبانی کنترل کیفیت

1396/02/19

تا آخر صفحه 54 (تا آخر فصل 3)

 

23

ویراستاری و صفحه آرایی

1396/02/19

تا آخر صفحه 72 ( تا آخر فصل 4)

 

24

کاربینی

1396/02/19

تا آخر صفحه 60 ( تا آخر فصل 3)
25

مدیریت منابع انسانی

1396/02/19

تا آخر صفحه 75 (تا آخر فصل 3)

 

26

روانشناسی عمومی

1396/02/19

تا آخر صفحه 52 (تا  آخر فصل 3)

.