گروه آموزشی آها  به منظور سنجش و افزایش کیفیت دروس مهارتهای مشترک اقدام به برگزاری آزمون سراسری به صورت online و کتاب باز در هر ترم  در سراسر کشور نمود. این آزمون با همکاری جمعی از مدرسین علمی کاربردی برگزار شد سوالات این آزمون توسط اساتید در بانک سوالات قرار گرفت و سوالات به صورت تصادفی در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

این آزمونها  رایگان بوده و هیچ هزینه ای بابت آن دریافت نمی شود و تنها شرط شرکت در آزمون عضویت استاد در سامانه مدرسان سایت آها و برای دانشجویان نیز به همراه داشتن هولوگرام کتاب گروه آموزشی آها میباشد.

اساتید میتوانند در صورت صلاحدید با رعایت کلیه قوانین و مقررات دانشگاه همین آزمون را برای نمره میان ترم خود محاسبه نمایند.

جهت ارائه سؤالات با رمز عبور و کد کاربری خود وارد شده و پس از ورود به آموزش مجازی وارد درس «آزمون میان ترم جاری» شده و سؤالات مرتبط به آن درس را در قسمت همان درس در سه فایل جداگانه ارسال نمایید.

زمان برگزاری آزمون :

azmoon_sarasari

آزمون ترم مهر آذر ماه

سرفصل آزمون سراسری مهارتهای مشترک گروه آموزشی آها

پیرو برگزاری آزمون سراسری مهارتهای مشترک گروه آموزشی آها، صفحاتی که سوالات آزمون از آن طرح شده است در ذیل آورده شده، دانشجویان عزیز لطفاً مطالعه نمایید.

نام درس

روز آزمون

تاریخ آزمون

صفحات

کارآفرینی

چهارشنبه

1395/09/03

تا آخر صفحه 112 (تا آخر فصل 2)

کاربینی

چهارشنبه 1395/09/03 تا آخر صفحه 60 ( تا آخر فصل 3)

اخلاق حرفه ای

شنبه

1395/09/06

تا آخر صفحه 105 (تا آخر فصل 3)

خلاقیت در هنر شنبه 1395/09/06 تا آخر صفحه 48 (تا آخر فصل 1)

قوانین و مهارتهای کسب و کار

یکشنبه

1395/09/07

تا آخر صفحه 122 (تا آخر فصل 4)

روانشناسی عمومی یکشنبه 1395/09/07 تا آخر صفحه 52 (تا  آخر فصل 3)

اصول سرپرستی

سه شنبه

1395/09/09

تا آخر صفحه 93 (تا آخر فصل 3)

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری سه شنبه 1395/09/09 تا آخر صفحه 116 ( تا آخر فصل 3)

ایمنی و بهداشت حرفه ای

پنجشنبه

1395/09/11

تا آخر صفحه 109 (تا آخر فصل 6)

ویراستاری و صفحه آرایی پنجشنبه 1395/09/11 تا آخر صفحه 74 ( تا آخر فصل 4)
تحلیل هزینه و منفعت پنجشنبه 1395/09/11 تا آخر صفحه 112 ( تا آخر فصل 3)

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

شنبه 1395/09/13

تا آخر صفحه 58 (تا آخر فصل 4)

خدمات الکترونیک

شنبه

1395/09/13

تا آخر صفحه 77 (تا آخر فصل 5)

روانشناسی کار

شنبه 1395/09/13

تا آخر صفحه 84 (تا آخر فصل 6)

گزارش نویسی

شنبه 1395/09/13

تا آخر صفحه 100 (تا آخر فصل 4)

مدیریت کسب و کار و بهره وری

یکشنبه

1395/09/14

تا آخر صفحه 99 (تا آخر فصل 3)

مستند سازی یکشنبه 1395/09/14

تا آخر صفحه 74 (تا آخر فصل 3)

مبانی سازمان و مدیریت یکشنبه 1395/09/14 تا آخر صفحه 77 (تا آخر فصل 4)
پایگاه داده دوشنبه 1395/09/15 تا آخر صفحه 76 (تا آخر فصل 5)

اصول و فنون مذاکره

دوشنبه

1395/09/15

تا آخر صفحه 92 (تا آخر فصل 4)

مبانی کنترل کیفیت دوشنبه 1395/09/15 تا آخر صفحه 70 (تا آخر فصل 3)

مدیریت منابع انسانی

سه شنبه

1395/09/16

تا آخر صفحه 105 (تا آخر فصل 3)

فرهنگ عمومی سه شنبه 1395/09/16 تا آخر صفحه 107 (تا آخر فصل 2)

کنترل پروژه

چهارشنبه

1395/09/17

تا آخر صفحه 110 (تا آخر فصل 6)

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

چهارشنبه

1395/09/17

تا آخر صفحه 71 (تا آخر فصل 2)

مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی

چهارشنبه

1395/09/17

تا آخر صفحه 97 (تا آخر فصل 3)

***  ساعت آزمون از  10 ظهر روز آزمون تا 10 ظهر روز بعد آن ادامه دارد.  ***

 

آزمون ترم بهمن اردیبهشت ماه

آزمون ترم تابستان مرداد ماه

راهنمای شرکت در آزمون سراسری آنلاین

راهنمای ارائه سوالات توسط اساتید

دانشجویان محترم برای شرکت در آزمون های مجازی گروه آموزشی آها مراحل زیر را انجام دهید.

۱- ثبت نام درسایت آموزشی آها  راهنمای ثبت نام دانشجو

۲-ثبت هولوگرام    راهنمای ثبت هولوگرام

۳-شرکت در آزمون

دانشجویان محترم برای شرکت در آزمون های مجازی گروه آموزشی آها مراحل زیر را انجام دهید.

۱- ثبت نام درسایت آموزشی آها  راهنمای ثبت نام دانشجو

۲-ثبت هولوگرام    راهنمای ثبت هولوگرام

۳-شرکت در آزمون

 

برگزاری دور دوم آزمون های آنلاین

کارآفرینی

چهارشنبه

1395/09/17

تا آخر صفحه 112 (تا آخر فصل 2)

اخلاق حرفه ای پنجشنبه 1395/09/18 تا آخر صفحه 105 ( تا آخر فصل 3)

قوانین و مهارتهای کسب و کار

شنبه 1395/09/20 تا آخر صفحه 122 ( تا آخر فصل 4)

اصول سرپرستی

یکشنبه

1395/09/21

تا آخر صفحه 93 (تا آخر فصل 3)

ایمنی و بهداشت حرفه ای یکشنبه 1395/09/21 تا آخر صفحه 109(تا آخر فصل 6)

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوشنبه

1395/09/22

تا آخر صفحه 58(تا آخر فصل 4)

خدمات الکترونیک دوشنبه 1395/09/22 تا آخر صفحه 77(تا  آخر فصل 5)
مدیریت کسب و کار و بهره وری سه شنبه 1395/09/23 تا آخر صفحه 99 ( تا آخر فصل3)
مبانی سازمان ومدیریت سه شنبه 1395/09/23 تا آخر صفحه 77 ( تا آخر فصل4)

اصول و فنون مذاکره

چهارشنبه

1395/09/24

تا آخر صفحه 92 (تا آخر فصل 4)

مدیریت منابع انسانی

یکشنبه

1395/09/28

تا آخر صفحه 105 (تا آخر فصل 3)

کنترل پروژه یکشنبه 1395/09/28 تا آخر صفحه 110( تا آخر فصل 6)
مدیریت مراکز و سازمان های هنری یکشنبه 1395/09/28 تا آخر صفحه 71( تا آخر فصل 2)

مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی

یکشنبه 1395/09/28

تا آخر صفحه 97(تا آخر فصل 3)

فرهنگ عمومی

یکشنبه

1395/09/28

تا آخر صفحه 107 (تا آخر فصل2)

مبانی کنترل کیفیت

یکشنبه 1395/09/28

تا آخر صفحه70  (تا آخر فصل 3)

مستند سازی

دوشنبه 1395/09/29

تا آخر صفحه 74 (تا آخر فصل 3)

گزارش نویسی

دوشنبه

1395/09/29

تا آخر صفحه 100 (تا آخر فصل 4)

روانشناسی کار دوشنبه 1395/09/29

تا آخر صفحه 84 (تا آخر فصل 6)

تحلیل هزینه و منفعت

سه شنبه

1395/09/30

تا آخر صفحه 112 (تا آخر فصل 3)

ویراستاری و صفحه آرایی سه شنبه 1395/09/30 تا آخر صفحه 74(تا آخر فصل 4)

مهارتهای مسأله یابی و تصمیم گیری

سه شنبه

1395/09/30

تا آخر صفحه 116(تا آخر فصل 3)

روانشناسی عمومی سه شنبه 1395/09/30 تا آخر صفحه 52(تا آخر فصل 3)

خلاقیت در هنر

سه شنبه

1395/09/30

تا آخر صفحه 48(تا آخر فصل 1)

پایگاه داده

سه شنبه

1395/09/30

تا آخر صفحه 76(تا آخر فصل 5)

کاربینی

سه شنبه

1395/09/30

تا آخر صفحه 60(تا آخر فصل 3)