تاریخ آزمون های سراسری گروه آموزشی آها نیمسال دوم 1396 به شرح ذیل میباشد.

 

تاریخ  آزمون های سراسری گروه آموزشی آها ، از ساعت 10 صبح همان روز تا ساعت 14 روز بعد

 

ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری

منبع آزمون

1

اصول و فنون مذاکره

1397/02/15

(تا آخر فصل 4)

2

مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی

1397/02/15

(تا آخر فصل 3)

3

روانشناسی عمومی

1397/02/15

(تا  آخر فصل 3)

4

مدیریت فناوری اطلاعات

1397/02/15

(تا آخر فصل 5)

5

اخلاق حرفه ای

1397/02/15

( تا آخر فصل 3)

6

ایمنی و بهداشت

1397/02/16

(تا آخر فصل 6)

7

تحلیل هزینه و منفعت

1397/02/16

( تا آخر فصل 3)

8

مبانی کنترل کیفیت

1397/02/16

(تا آخر فصل 3)

9

اصول سرپرستی

1397/02/16

(تا آخر فصل 3)

10

مبانی سازمان و مدیریت

1397/02/16

تا آخر کتاب

11

مدیریت منابع انسانی

1397/02/17

(تا آخر فصل 3)

12

مدیریت کسب و کارو بهره وری

1397/02/17

(تا آخر فصل 3)

13

گزارش نویسی

1397/02/17

(تا آخر فصل 4)

14

خدمات الکترونیک

1397/02/17

(تا آخر فصل 5)

15

خلاقیت در هنر

1397/02/17

(تا آخر فصل 1)

16

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

1397/02/18

(تا آخر فصل 4)

17

کاربینی

1397/02/18

(تا آخر فصل 3)

18

مهارتها و قوانین  کسب و کار

1397/02/18

(تا آخر فصل 4)

19

کارآفرینی

1397/02/18

(تا آخر فصل 2)

20

حقوق اداری

1397/02/18

(تا آخر فصل 3)

21

روانشناسی کار

1397/02/19

(تا آخر فصل 6)

 

22

فرهنگ عمومی

1397/02/19

(تا آخر فصل 3)

 

23

ویراستاری و صفحه آرایی

1397/02/19

( تا آخر فصل 4)

 

24

پایگاه داده

1397/02/19

( تا آخر فصل 5)

25

مستند سازی

1397/02/19

(تا آخر فصل 4)

 

26

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

1397/02/20

( تا آخر فصل3)

27

رسانه شناسی

1397/02/20

( تا آخر فصل3)

28

کنترل پروژه

1397/02/20

(تا آخر فصل5 )

29

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

1397/02/20

(تا آخر فصل 2)

30

آئین دادرسی کیفری

1397/02/20

( تا آخر فصل3)

31

پرسپکتیو

1397/02/20

 

32

روانشناسی اجتماعی

1397/02/20

( تا آخر فصل3)

 
 

و ضمنا تاریخ دور دوم آزمون ها به شرح ذیل میباشد

 

ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری

منبع آزمون

1

اصول و فنون مذاکره

1397/02/24

(تا آخر فصل 4)

2

مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی

1397/02/24

(تا آخر فصل 3)

3

روانشناسی عمومی

1397/02/24

(تا  آخر فصل 3)

4

مدیریت فناوری اطلاعات

1397/02/24

(تا آخر فصل 5)

5

اخلاق حرفه ای

1397/02/24

( تا آخر فصل 3)

6

ایمنی و بهداشت

1397/02/25

(تا آخر فصل 6)

7

تحلیل هزینه و منفعت

1397/02/25

( تا آخر فصل 3)

8

مبانی کنترل کیفیت

1397/02/25

(تا آخر فصل 3)

9

اصول سرپرستی

1397/02/25

(تا آخر فصل 3)

10

مبانی سازمان و مدیریت

1397/02/25

تا آخر کتاب

11

مدیریت منابع انسانی

1397/02/26

(تا آخر فصل 3)

12

مدیریت کسب و کارو بهره وری

1397/02/26

(تا آخر فصل 3)

13

گزارش نویسی

1397/02/26

(تا آخر فصل 4)

14

خدمات الکترونیک

1397/02/26

(تا آخر فصل 5)

15

خلاقیت در هنر

1397/02/26

(تا آخر فصل 1)

16

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

1397/02/27

(تا آخر فصل 4)

17

کاربینی

1397/02/27

(تا آخر فصل 3)

18

مهارتها و قوانین  کسب و کار

1397/02/27

(تا آخر فصل 4)

19

کارآفرینی

1397/02/27

(تا آخر فصل 2)

20

حقوق اداری

1397/02/27

(تا آخر فصل 3)

21

روانشناسی کار

1397/02/29

(تا آخر فصل 6)

 

22

فرهنگ عمومی

1397/02/29

(تا آخر فصل 3)

 

23

ویراستاری و صفحه آرایی

1397/02/29

( تا آخر فصل 4)

 

24

پایگاه داده

1397/02/30

( تا آخر فصل 5)

25

مستند سازی

1397/02/30

( تا آخر فصل 4)

 

26

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

1397/02/30

( تا آخر فصل3)

27

رسانه شناسی

1397/02/30

( تا آخر فصل3)

28

کنترل پروژه

1397/02/31

(تا آخر فصل 5)

29

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

1397/02/31

(تا آخر فصل 2)

30

آئین دادرسی کیفری

1397/02/31

( تا آخر فصل3)

31

پرسپکتیو

1397/02/31

 

32

روانشناسی اجتماعی

1397/02/31

( تا آخر فصل3)

 

 

دیدگاه‌ها  

0 #1 ستاره 1397-01-29 15:04
سخت نگیریییییییییییییییید ، خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااا چرا من چرا اینجااااااااااااا؟؟؟؟!!!!!!! :cry:
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید