تاریخ آزمون های سراسری گروه آموزشی آها دور دوم  نیمسال دوم 1396 به شرح ذیل میباشد.

 

مدت زمان شرکت در آزمون به طور پیش فرض 40 دقیقه برای 20 سئوال تصادفی  تعیین شده است و دانشجویان می توانند در بازه زمانی تعیین شده به سایت مراجعه کرده و در آزمون شرکت کنند .

 

ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری

منبع آزمون

  اقتصاد خرد

1397/03/01

الی 5 خرداد ماه

طبق سرفصل استاد مربوطه
  ادبیات فارسی

1397/03/08

الی 20 خرداد

طبق سرفصل استاد مربوطه

1

اصول و فنون مذاکره

1397/02/24

تمدید تا تاریخ 25 خرداد

(تا آخر فصل 4)

2

مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی

1397/02/24

(تا آخر فصل 3)

3

روانشناسی عمومی

1397/02/24

(تا  آخر فصل 3)

4

مدیریت فناوری اطلاعات

1397/02/24

(تا آخر فصل 5)

5

اخلاق حرفه ای

1397/02/24

( تا آخر فصل 3)

6

ایمنی و بهداشت

1397/02/25

(تا آخر فصل 6)

7

تحلیل هزینه و منفعت

1397/02/25

( تا آخر فصل 3)

8

مبانی کنترل کیفیت

1397/02/25

(تا آخر فصل 3)

9

اصول سرپرستی

1397/02/25

(تا آخر فصل 3)

10

مبانی سازمان و مدیریت

1397/02/25

تمدید تا 10 تیر

تا آخر کتاب

11

مدیریت منابع انسانی

1397/02/26

(تا آخر فصل 3)

12

مدیریت کسب و کارو بهره وری

1397/02/26

(تا آخر فصل 3)

13

گزارش نویسی

1397/02/26

(تا آخر فصل 4)

14

خدمات الکترونیک

1397/02/26

(تا آخر فصل 5)

15

خلاقیت در هنر

1397/02/26

(تا آخر فصل 1)

16

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

1397/02/27

(تا آخر فصل 4)

17

کاربینی

1397/02/27

(تا آخر فصل 3)

18

مهارتها و قوانین  کسب و کار

1397/02/27

تمدید تا 10 تیر

(تا آخر فصل 4)

19

کارآفرینی

1397/02/27

تمدید تا 10 تیر

(تا آخر فصل 2)

20

حقوق اداری

1397/02/27

(تا آخر فصل 3)

21

روانشناسی کار

1397/02/29

(تا آخر فصل 6)

 

22

فرهنگ عمومی

1397/02/29

(تا آخر فصل 3)

 

23

ویراستاری و صفحه آرایی

1397/02/29

( تا آخر فصل 4)

 

24

پایگاه داده

1397/02/30

( تا آخر فصل 5)

25

مستند سازی

1397/02/30

تمدید تا 10 تیر

 

( تا آخر فصل 4)

 

26

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

1397/02/30

( تا آخر فصل3)

27

رسانه شناسی

1397/02/30

( تا آخر فصل3)

28

کنترل پروژه

1397/02/31

(تا آخر فصل 5)

29

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

1397/02/31

(تا آخر فصل 2)

30

آئین دادرسی کیفری

1397/02/31

( تا آخر فصل3)

31

پرسپکتیو

1397/02/31

 

32

روانشناسی اجتماعی

1397/02/31

( تا آخر فصل3)

33 آموزش نرم افزار اکسل 2016

25

الی 30 /2

طبق سرفصل استاد مربوطه