لینک های ضروری

گزیده کتاب ها

پایگاه داده

پایگاه داده

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

خلاقیت در هنر

خلاقیت در هنر

کار آفرینی

کار آفرینی

روانشناسی کار

روانشناسی کار

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

رسانه شناسی

رسانه شناسی

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

حقوق اداری

حقوق اداری

روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی

اخبار و اطلاعیه ها

 • ارائه خدمات به اساتید و دانشجویان عضو آها در وبسایت
 • کتاب اخلاق حرفه ای ویرایش جدید برای ترم مهر منتشر شد
 • قدردانی از اساتید و دانشجویان شرکت کننده در طرح کتاب پلاس آها
 • تخفیف ویژه اساتید عضو طرح کتاب پلاس آها
 • شروع خدمات به اساتید از 25 شهریور تا 7 مهر
 • بازتاب خبری کتاب پلاس آها در رسانه های خبری
 • ارائه خدمات به اساتید و دانشجویان عضو آها در وبسایت
 • کتاب اخلاق حرفه ای ویرایش جدید برای ترم مهر منتشر شد
 • قدردانی از اساتید و دانشجویان شرکت کننده در طرح کتاب پلاس آها
 • تخفیف ویژه اساتید عضو طرح کتاب پلاس آها
 • شروع خدمات به اساتید از 25 شهریور تا 7 مهر
 • بازتاب خبری کتاب پلاس آها در رسانه های خبری