ثبت کد کتاب = خدمات زیر

گزیده کتاب ها

کاربینی

کاربینی

پایگاه داده

پایگاه داده

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

کارآفرینی

کارآفرینی

روانشناسی کار

روانشناسی کار

مهارت ها و قوانین کسب و کار

مهارت ها و قوانین کسب و کار

مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

رسانه شناسی

رسانه شناسی

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

اخبار و اطلاعیه ها

 • معرفی دانشجویان برگزیده هشتمین دوره آزمون های کشوری آنلاین آها
 • برنامه آزمون سراسری گروه آموزشی آها
 • برگزرای جشنواره
 • استاد برگزیده ترم بهمن 96 گروه آموزشی آها
 • گروه آموزشی آها مفتخر همراهی ارزشمند دانشگاه های کشور جهت افزایش کیفیت آموزش و غنی سازی محتوای علمی کتب دانشگاهی
 • استقبال دانشجویان و ناشرین از جشنواره
 • معرفی دانشجویان برگزیده هشتمین دوره آزمون های کشوری آنلاین آها
 • برنامه آزمون سراسری گروه آموزشی آها
 • برگزرای جشنواره
 • استاد برگزیده ترم بهمن 96 گروه آموزشی آها
 • گروه آموزشی آها مفتخر همراهی ارزشمند دانشگاه های کشور جهت افزایش کیفیت آموزش و غنی سازی محتوای علمی کتب دانشگاهی
 • استقبال دانشجویان و ناشرین از جشنواره